Tilläggsutrustning

lisavari

GENOMFÖRINGSRÖR (i mitten)

 • Utrustat med ett US-AV-yttergaller av aluminium.
 • Längd cirka 240–400 mm, avvikande mått ska specificeras vid beställning.
 • Det är möjligt att få aluminiumgallren pulvermålade i önskad färg. Färgönskemålet ska kontrolleras vid beställning.

Vid installering av genomföringsröret i gjutningen vid elementskede kan användas en vanlig spiralkanal eller ett plastavloppsrör som kan köpas i VVS-affärer. Som yttergaller används ett aluminium- eller plastgaller enligt planen.

VIMVAIM-100 dämpare (i mitten på höger)

 • Förbättrar ytterligare de goda ljudisoleringsegenskaperna i en mycket bullrig miljö (36 dB).
 • Längden på dämparen som installeras in i genomföringsröret fastställs enligt tjockleken på ytterväggen. Längden på dämparen ska specificeras vid beställning.

DÄMPARPLÅTAR (framför i mitten)

 • Placeras i djupningarna i donlådans gavlar.
 • Installering i samband med eller efter installering.
 • Värmeelementet behöver inte lösgöras.

VIMSTAAKI-förlängningsdelar

 • Om du är tvungen att installera donlådan för djupt mellan elementet och väggen med tanke på underhåll, kan reglerstängerna för spjället och lyfthandtaget för filtret utrustas med förlängningsdelar som fästs på installeringsplatsen.

FÖRHÖJNINGSDELAR

 • Mellanrummet mellan värmeelementet och väggen ska justeras till lämplig storlek (cirka 45–50 mm) till exempel med hjälp av förhöjningsdelar som fästs i hållaren.
 • Hållare och förhöjningsdelar tillverkas av bl.a. elementtillverkarna R. Salomaa Oy och Uurrelevy Oy.
 • Elementet kan vanligen flyttas utan ändringar i rörsystemet.
 • Ändringsdelar för rörsystemet levereras av IP-Produkter Oy.

Doweb Oy