Installering

Installering av VIMIN-tilluftsdonet vid ett renoveringsobjekt.

1. Steg

asennusmitat1

Kontrollera det gamla värmeelementets läge i relation till ytterväggen samt hållarnas läge.

Mellan lådan (tjocklek 40 mm) och elementet ska lämnas en flödesspringa på 5 mm.

Om de gamla hållarna ligger på den plats donlådan ska installeras, ska de förflyttas.

2. Steg

patteri_pois1

Kontrollera elementets gamla rör. Ta reda på om en nödvändig springa uppstår utan separata s-rör.

Lösgör det gamla elementet från värmeledningsrören och hållarna.

Flytta elementet vid sidan för att vänta på det installeras tillbaka.

3. Steg

poraus

Borra ett genomföringshål i väggen för genomföringsröret.

Höjden på genomföringshålet är cirka 90–150 mm från elementets övre kant till mitten av röret.

Om du måste placera röret för djupt med tanke på underhåll, kan du använda Vimstaaki-förlängningsdelar som kan köpas som tilläggsrustning.

 4. Steg

lapivienti_01

Installera genomföringsröret utrustat med yttergaller till exempel genom fönstret.

Förtäta springorna mellan hålet på väggen och röret med lämpligt tätningskitt.

5. Steg

liitantakaulus_01

För att undvika att tilluft inte kommer från isoleringsluckan i ytterväggen, förtäta skarven mellan innerväggen och genomföringsröret med kitt.

Skjut donets skarvstycke med tätning i väggkanalen.

Skjut donlådan helt intill väggen.

6. Steg

kiinnitys_vas

Fäst donlådan i väggen från båda gavlarna med skruv och bricka.

Fästningstillbehören ingår i donet.

Doweb Oy