Funktionsprincip

toimintaperiaate-nuolia

VIMIN-tilluftsdonet ger frisk rumsluft utan vanliga drag-, damm- eller bullerolägenheter. Donet placeras mellan värmeelementet och väggen. Som element lämpar sig de flesta vatten- och elelementen och elementet kan vara nytt eller gammalt.

Tilluftsdonet fungerar med hjälp av undertryck som skapas av ventilationen och donet delar in uteluften i rummet i tre delar. Luften till donet kommer via det yttre gallerverket och genomföringsröret på väggen och luften strömmar in via utströmningsöppningarna i donets gavlar och utnyttjar strålningsvärmen som riktas från elementet till väggen och som normalt delvis går till spillo.

Genom att klicka på
den blå ikonen kan du se Vimin-animationen om luftströmningen. Animationen fungerar bäst med bredbandsförbindelse och öppnas direkt i Windows Media Player.

Uteluften som riktas till de egentliga sällskapsrummen frigörs mellan donet och elementet via ett ejektormunstycke som tar med sig den varma rumsluften. Även på vintern värms den kalla uteluften och orsakar inte drag, även om elementet inte skulle vara påslaget.

Donet utnyttjar också den gratis energi som produceras av solen, belysningen samt människornas aktivitet. Donet avdunstar också snön eller fuktigheten som kommer utifrån utan vattenskador i rumsluften.

Doweb Oy