Produkt

Ilmankie1

Med VIMIN-tilluftsdonet
undviker man drag, damm och buller som uppstår när uteluften tas in.

Det patenterade VIMIN-tilluftsdonet
avviker väsentligt från alla andra donlösningar som installeras bakom ett värmeelement.

Tack vare VIMIN
värms den inkommande luften främst genom att blanda sig med rumsluften, och inte huvudsakligen genom att ta värme från elementet.

Cirka 50 000 st. VIMIN-don
har installerats på olika håll i Finland sedan 1997. Donet lämpar sig utmärkt särskilt för grundrenovering och nybyggnad.

Kom ihåg att se VIMIN-animationerna om grundrenovering och nybyggnad!

Även ventilationen i patientrummen i gamla sjukhus kan lätt och förmånligt förbättras med Vimin-don. Det är lätt att hålla donen rena och till och med att desinficera dem.

Det är också möjligt att använda donen som filtrerande tilluftsdon i elcentraler eller datorrum.

 

Doweb Oy