VIMIN – tilluftsdonet

Det patenterade VIMIN-tilluftsdonet avviker väsentligt från alla andra donlösningar som installeras bakom ett värmeelement. Läs mer ›

VIMIN objekt

Cirka 50 000 st. VIMIN-don har installerats på olika håll i Finland sedan 1997. Donet lämpar sig utmärkt särskilt för grundrenovering och nybyggnad. Se bilder ›

Kontaktuppgifter

Vim-Ilma Oy

Vastarannankatu 32
33610 Tampere
gsm 040-541 0707

Doweb Oy